OPERARIO DE MECANIZADO – OPERARIO DE INYECCION DE PLÁSTICO

Fecha de publicación: 01/06/2022

OPERARIO DE MECANIZADO

OPERARIO DE INYECCIÓN DE PLÁSTICO

LECTURA DE PLANOS

CONTACTO: femhu@femhu o 974 238 231

EuroSurfas Aessia